Welkom!

Europa groeit samen– maar op de arbeidsmarkt worden de hindernissen tussen onze landen eerder groter. Dat is niet de bedoeling! Wat vast staat is: om dergelijke hindernissen te overwinnen, zijn er reeds goede initiatieven gestart. Maar vaak zijn deze initiatieven individueel van aard en nog te weinig op elkaar afgestemd.

Vandaar dat politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit het EUREGIO-gebied hebben besloten, de krachten en initiatieven van onze regio grensoverschrijdend te bundelen – in het Pact: Arbeidsmarkt over de grens!

Op 10 december 2015 hebben de partners het "Pact: arbeidsmarkt over de grens!" in Ahaus ondertekend. Na deze start zijn echter nog meer partners erbij gekomen. Tot eind 2017 zullen de initiatiefnemers hun bijdrages aan het pact samen met hun partners omzetten. Hier vind u een overzicht van de initiatieven en partners. Wij zouden het erg op prijs stellen, als ook u zich zou willen inzetten voor het pact door het bijdragen van een initiatief. 

Actueel

ma, 20-11-2017, 13:30

Een positieve conclusie trekken de initiatiefnemers van het “Pact: Arbeidsmarkt over de grens!” Ongeveer 110 deelnemers namen bij Intergas in Coevorden aan de slotbijeenkomst van het Pact-arbeidsmarkt deel.

Afsluitende bijeenkomst Pact
vr, 13-10-2017, 09:00

Wij willen op 17 november a.s. samen met u een sterk signaal voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt afgeven. Mede dankzij u zijn er stappen gezet, maar dit kunt u in de toekomst blijven doen. Hoe? Hiervoor geven wij inspiratie tijdens de bijeenkomst.