Beroepsopleiding grensoverschrijdend!

© Berufskolleg Bocholt-West
maandag, 9 oktober 2017, 16:30

Het Berufskolleg Bocholt-West is regelmatig bij grensoverschrijdende projecten betrokken. Veel individuele projecten bouwen op elkaar voort en zorgen daarmee voor continuïteit in de grensoverschrijdende samenwerking. Zo heeft het bij het Pact aangesloten initiatief “Beroepsopleiding plus Regioticket” o.a. aan het project “Leren zonder Grenzen” bijgedragen.

Het “Regioticket 2” is onderdeel van het project “Leren zonder Grenzen” en gericht op het stimuleren van de aansluitingsmogelijkheden tussen beroepsopleidingen. Het projectonderdeel draagt hierdoor bij aan een geïntegreerde, euregionale arbeidsmarkt, waarin het vanzelfsprekend is dat werknemers na hun beroepsopleiding aan de andere kant van de grens ingezet kunnen worden. Meer informatie over het project vindt u hier.

Foto: Berufskolleg Bocholt-West