Activiteitenpakket Landkreis Grafschaft Bentheim: du bist willkommen!

Omschrijving van uw bijdrage: 

Informeren, grensoverschrijdend netwerken en projecten doorvoeren
- De website www.dubistwillkommen.de zal tot eind 2017 geoptimaliseerd en vertaald worden naar het Nederlands
- Ondersteuning van het GrensInfoPunt
- Informatie verlenen over het aannemen van Nederlandse werknemers aan bedrijven uit de Grafschaft .
- Samenwerking tussen de “Fachkräfte-Servicestelle”, de Ems-Achse, het regionale adviesbureau voor kwalificatie en herkenning (IQ-netwerk) en de Agentur für Arbeit worden voortgezet en verder geïntensiveerd door de Grafschaft
- Optimaliseren netwerken
- Deelname aan verschillende grensoverschrijdende projecten (bv. ‘Unlock: Personeel over de grens!’)

Wat is er in bereikt?
- De website www.dubistwillkommen.de is aangepast en wordt eind 2017 / begin 2018 vertaald
- De Landkreis Grafschaft Bentheim heeft samen met de partners AFA Nordhorn, UWV, Werkplein Twente en het GrensInfoPunt van de Euregio de deelactiviteit van Unlock ‘arbeidsmarkt 360 graden’ deelgenomen. Het project wordt op dit moment afgerond.
-De andere activiteiten zoals ondersteuning van het GrensInfoPunt of het advies aan ondernemers door het vakkracht-servicepunt worden versterkt
-De Landkreis Grafschaft Bentheim doet mee aan het project „Cross Border Talents-Young professionals breaking borders for your business

Drempels die actief worden opgepakt: 

Een grote behoefte aan betrouwbare en volledige informatie en adviezen over arbeidsrecht, sociale verzekeringen, uitkeringen en belastingen
Geringe capaciteit van de arbeidsbemiddeling over de grens
Onvoldoende kennis over hoe je in het buurland op zoek gaat naar medewerkers c.q. een baan
Gebrekkige grensoverschrijdende vervoersverbindingen

Naam organisatie (incl. locatie): 

Landkreis Grafschaft Bentheim

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Ralf Hilmes