Beroepsopleiding plus Regioticket

Omschrijving van uw bijdrage: 

Met het project “beroepsopleiding plus Regioticket” wordt bovenop het diploma in het eigen land een extra kwalificatie voor het opnemen van een baan in het buurland behaald. Het project werd ontwikkeld naar aanleiding van het tekort aan vakkrachten aan beide zijden van de grens. De bedrijven krijgen via het project concrete informatie over de beroepsopleiding in het buurland. Via een erkenningsdocumenten van de bevoegde instanties (IHK, HWK en IdW) kan zelfs een certificering worden bereikt. Voor de bedrijven ontstaat zo de mogelijkheid om bekwame vakkrachten uit het buurland te winnen die reeds ervaring in het buurland hebben opgedaan en de taal en cultuur van het buurland in hoofdlijnen kennen.

Voor de werknemers ontstaan nieuwe kansen op werkgelegengheid.

De deelnemers doorlopen volgende stadia:

  • Taalopleiding met certificering minimaal op niveau A1
  • Ruilen van de opleidingsplek voor twee maanden
  • Wekelijks gezamenlijk onderwijs tijdens de uitwisselingsfase
  • Alle deelnemers ontvangen een getuigschrift van de uitwisselingsfase o.a. inclusief een beschrijving van de opleidingsinhoud en de integratie in het bedrijf
  • Na de eindproef begeleiden de projectpartners de erkenningsprocedure
  • Bijscholing van verdere opleidingsmaterie

Wat is er in bereikt?
In 2017 is het startschot voor een opvolgproject gegeven, waarin de tot nu toe opgedane ervaringen verder ontwikkeld en geïntensiviseerd worden.

Drempels die actief worden opgepakt: 

Onvoldoende kennis over hoe je in het buurland op zoek gaat naar medewerkers c.q. een baan
Onvoldoende kennis van, vertrouwen en inzicht in de compatibiliteit van in het buurland behaalde diploma’s bij de werkgevers
Geringe capaciteit van de arbeidsbemiddeling over de grens
Moeilijke en langdurige procedures voor de erkenning van in het buurland behaalde diploma’s
Taalbarrière

Naam organisatie (incl. locatie): 

Berufskolleg Bocholt-West

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Ulrich Kirchner, kirchner@bkbocholt-west.de

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

Bedrijfstakschool Anton Tijdink Terborg Kontaktperson: Mike Broekhuizen