Bijdrage van het stedennetwerk MünsterOsnabrückNetwerkstadTwente (MONT)

Omschrijving van uw bijdrage: 

Bijdrage aan het tekort aan vakkrachten door grensoverschrijdende  inzet van pedagogisch medewerkers – concreet: inzet van één pedagogisch medewerkerster in een kinderopvang in Münster (sinds augustus 2014- vast contract).

Ambtenarenuitwisseling tussen de MONT-steden, bijv. in de vorm van ontwerp-workshops voor stadsplanners van de MONT-steden.

Organiseren van meeloopdagen/-fasen voor stagiairs bij de MONT-partnersteden bij (actieve reclame op de hogescholen en universiteiten).

Lobby-activiteiten door de bestuurders voor de erkenning van diploma`s en voor de vermindering van bureaucratie bij bevoegde overheden, vakverenigingen en commissies.

Drempels die actief worden opgepakt: 

Moeilijke en langdurige procedures voor de erkenning van in het buurland behaalde diploma’s
Verschillen in de wijze van solliciteren en in de bedrijfs- en werkcultuur

Naam organisatie (incl. locatie): 

Städtenetzwerk MONT (Gemeente Enschede als voorzitter)

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Toon Bom, Adviseur Public Affairs, Tel. 0031 6-53398428, a.bom@enschede.nl

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

Partnerstädte Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente, Federführende Stadt: Enschede