DNL business: grensoverschrijdend netwerk voor het recruitment van personeel

Omschrijving van uw bijdrage: 

DNL business is een samenwerkingsverband van Duitse en Nederlandse adviesbedrijven die gezamenlijk grensoverschrijdend ondernemerschap en grensoverschrijdende handel bevorderen. Wij geven in het bijzonder advies aan MKB in de grensregio bij het ontsluiten van de markt aan de andere kant van de grens. Daarbij speelt de acquisitie van werknemers uit het buurland een bijzondere rol. Voor veel Duitse bedrijven is het in dienst nemen van Nederlanders een belangrijke sleutel tot succes op de Nederlandse markt en andersom. Wij gebruiken ons grensoverschrijdend netwerk om onze klanten bij het recruitment van personeel in Nederland of Duitsland te ondersteunen. Bovendien geven wij advies aan scholen en werknemers evenals werkgevers (resp. ondernemers) m.b.t. cultuurverschillen op de werkvloer en wij organiseren branchegerelateerde taalcursussen.  

 

Drempels die actief worden opgepakt: 

Andere

Namelijk: 

Marktontsluiting aan de andere kant van de grens verloopt moeizaam

Naam organisatie (incl. locatie): 

DNL business e.V.

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Dr. Johannes Reef, reef@dnl-contact.de

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

DNL-contact GmbH & Co KG, Steinfurt, Dr. Johannes Reef Job find 4 you Personalmanagement Gmbh, Gronau Sozietät Twehues, Rheine Ten Kate Huizinga, Enschede Team Nijhuis, Borne S. Fuchs, Steinfurt