Economische samenwerking tussen de gemeente Hof van Twente (NL) en de Stadt Ochtrup (D)

Omschrijving van uw bijdrage: 

De Stadt Ochtrup en de gemeente Hof van Twente zullen gezamenlijk in de komende twee jaar samenwerken om de hindernissen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de EUREGIO op te heffen. Er wordt hierbij gestreefd naar een economische samenwerking op het gebied van vakkrachten, marktontsluiting en kennistransfer.

Wat is er bereikt in 2016?
De definitieve projectbeschrijving van Leren zonder Grenzen is afgerond en ingediend. De startdatum is ook vastgesteld. 

Drempels die actief worden opgepakt: 

Verschillen in de wijze van solliciteren en in de bedrijfs- en werkcultuur
Andere

Namelijk: 

Onvoldoende contacten tussen ondernemers NLD

Naam organisatie (incl. locatie): 

Gemeente Hof van Twente

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Bart Greven

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

Stadt Ochtrup Wirtschaftsförderung Robert Tausewald, Prof.-Gärtner-Str. 10, 48607 Ochtrup Tel.: +49(0)2553/73101 Fax: +49(0)2553/73111 E-Mail: robert.tausewald@ochtrup.de