Enschede zet succesvol Duitslandbeleid “werken, leren en investeren” voort

Omschrijving van uw bijdrage: 

Ons doel voor de komende jaren is een sterke, aantrekkelijke en open euregionale (arbeids)markt waar het goed werken en wonen is. Alle activiteiten uit het oorspronkelijke actieplan 2015 van de gemeente Enschede die betrekking hebben op “werken, leren en investeren” in Duitsland, hebben het 'next-level' bereikt; We willen alle betrokkenen uit NL en D met elkaar verbinden om samen hieraan te werken. https://www.youtube.com/watch?v=YKOU2OugRtc.

Werken: betere informatie-uitwisseling met betrekking tot vacatures, arbeidsmarktinformatie, voorlichting, gebruik maken van de infrastructuur in NL en D. Het moet vanzelfsprekend worden om zowel in NL als D een baan te zoeken. 

Leren: verdere integratie Duitse taal in het basis- en voortgezet onderwijs, meer stageplekken voor leerlingen uit het beroepsonderwijs in Duitsland, aantrekkelijk werk- en woonklimaat scheppen voor pas afgestudeerden.

Investeren: Samenwerking tussen de afdelingen economische zaken van gemeenten (Wirtschaftsförderungen) aan beide zijden van de grens: De Euregio aantrekkelijk(er) maken voor grote investeerders door de krachten te bundelen.

Wat is er bereikt in 2016?
In 2016 is er een Social Impact Bond tot stand gekomen in samenwerking met NL en D partners. Daarnaast hebben we veel grensoverschrijdende netwerkbijeenkomsten georganiseerd, hebben we Wirtschaftsfördrungen bezocht en is de Duitse taal bij scholen nog meer onder de aandacht gebracht.

Drempels die actief worden opgepakt: 

Onvoldoende kennis over hoe je in het buurland op zoek gaat naar medewerkers c.q. een baan
Verschillen in de wijze van solliciteren en in de bedrijfs- en werkcultuur
Onvoldoende kennis van, vertrouwen en inzicht in de compatibiliteit van in het buurland behaalde diploma’s bij de werkgevers
Geringe capaciteit van de arbeidsbemiddeling over de grens
Verschillen in loonniveaus
Taalbarrière
Gebrekkige grensoverschrijdende vervoersverbindingen

Naam organisatie (incl. locatie): 

Gemeente Enschede

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

P. Schildkamp Tel. +31 53 4 81 81 81