FNV verleent advies en stimuleert duurzame baanopeningen voor NLers in D

Omschrijving van uw bijdrage: 

De FNV is een vereniging van werknemers en werkzoekenden. In het Nederlandse deel van de Euregio organiseert de vakbond ongeveer 88.000 leden.

We willen de advisering aan (potentiële) grenspendelaars sterk verbeteren. Dit in nauwe samenwerking met de Duitse vakcentrale DGB en in aanvulling op het Grensinfopunt van de Euregio in Gronau.

Wat is er bereikt in 2016?
In 2016 is een onderzoek begonnen naar wat de vakbonden aan beide zijden van de grens al te bieden hebben. De FNV heeft al veel dienstverlening - van en voor leden en zo nodig professioneel – als het gaat om juridisch advies, hulp bij het invullen van belastingformulieren en loopbaanadvies.

In 2017 willen we onze kennis en dienstverlening voor grenspendelaars stroomlijnen en aanbieden vanuit de vernieuwde vakbondshuizen in Doetinchem en Hengelo.

Voor de FNV is een goed functionerende arbeidsmarkt van groot belang. Landsgrenzen belemmeren kansen op passend werk. We willen daarom helpen om hindernissen te slechten. De FNV is initiatiefnemer en penvoerder van het sectorplan Grenzenloos Werken.

Bovendien heeft de FNV in de arbeidsmarktregio’s Twente en Achterhoek sectorplannen voor intersectorale mobiliteit getekend. Ook deze kennen doelstellingen om werkzoekenden over de grens naar een kansrijk werk te bemiddelen.

Drempels die actief worden opgepakt: 

Een grote behoefte aan betrouwbare en volledige informatie en adviezen over arbeidsrecht, sociale verzekeringen, uitkeringen en belastingen
Verschillen in loonniveaus
Taalbarrière

Naam organisatie (incl. locatie): 

FNV (Vakbondshuizen in Hengelo en Doetinchem)

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Hans Hupkes (hans.hupkes@fnv.nl). Bestuurder arbeidsmarkt Twente en Achterhoek