Gemeente Metelen zet in op betere verbindingen tussen actoren op het gebied van “economie en werk”

Omschrijving van uw bijdrage: 

Zowel werk in loondienst als ondernemerschap moeten aan beide kanten van de grens nog meer gemeengoed worden. Door middel van intensieve gesprekken – ook met Nederlandse ondernemers – moet de aantrekkelijkheid van het grensgebied buiten de toeristische sfeer worden vergroot.

Werken en ondernemen zijn er echter vooral van afhankelijk dat men elkaar kent en in vertrouwen met elkaar omgaat. Als volgende stap is het de bedoeling de formele kennis van de relevante kansen en risico’s te verdiepen.

De gemeente Metelen wil activiteiten organiseren, bijv. Nederlandse bedrijven uitnodigen voor een grensoverschrijdend ‘business-ontbijt‘; ondernemers bewust maken van de mogelijkheden van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Metelen profiteert als vestigingsplaats voor bedrijven maar ook als woonlocatie van zijn centrale ligging in de EUREGIO.

Het accent ligt in Metelen op de levensmiddelenproductie en de metaalbewerking. Bedrijven met wereldwijd bekende namen produceren hier al, zoals de Wheelabrator-Group, Sula-Bonbon, PSP Peugeot DE, Feldhues-Group.

Wat is er in 2016 bereikt?
We hebben meerdere losse gesprekken met Nederlandse ondernemers gevoerd. Ook is onze website gelinkt met de site van de EUREGIO. Tevens hebben we het Nederlandstalige gedeelte van onze website uitgebreid. Daarnaast hebben we deelgenomen aan de Nederland-Dag van de Arbeitsagentur Rheine, om door rechtstreeks contact nog meer inzicht in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te krijgen.

Drempels die actief worden opgepakt: 

Onvoldoende kennis over hoe je in het buurland op zoek gaat naar medewerkers c.q. een baan
Geringe capaciteit van de arbeidsbemiddeling over de grens
Andere

Namelijk: 

kennis over de vestigingsplaatsmogelijkheden in het grensgebied.

Naam organisatie (incl. locatie): 

Gemeinde Metelen

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Gregor Krabbe, wirtschaftsfoerderung@metelen.de