IHK Nordwestfalen maakt zich sterk voor grensoverschrijdende opleiding(sfases)

Omschrijving van uw bijdrage: 

Grenzeloos opleiden!
In het Noorden van Westfalen bevinden zich vele aantrekkelijke bedrijven en interessante opleidingsplekken die ook voor Nederlandse scholieren goede carrièrekansen bieden. Nederlandse jongeren en hun ouders moeten zich dan ook over de Duitse duale opleiding en over de 30 meest frequente beroepsprofielen kunnen informeren. Een Nederlandse website moet de beroepsopleiding in Duitsland presenteren en de link leggen naar het Nederlandse systeem.

Studenten zouden praktijkervaring kunnen op doen in het buurland. Daarvoor worden partnerschappen voor de samenwerking en uitwisseling ingericht. Advies en informatie over grensoverschrijdende mobiliteit zijn belangrijke flankerende maatregelen voor ondernemers, scholieren en studenten.

Het is de bedoeling dat Nederlandstalige informatie over de erkenningsprocedure van de diploma’s beschikbaar zal zijn. Verder moet er een website met informatie komen over de vergelijkbaarheid van Nederlandse beroepen met IHK-beroepen. FAQs en tweetalige geautoriseerde beschrijvingen helpen ondernemers en werkzoekenden bij het invullen van vacatures. 

Wat is er bereikt in 2016?
Gesprekken over de mogelijkheden van samenwerking met Nederlandse en Duitse bedrijven en scholen. Start van een Nederlandse expertgroep bij de ‘Azubi-speed-dating’ van de IHK met professionele uitwisseling. Discussie over de Duitse formats van de bedrijfsberoepsoriëntatie en de vergelijkbaarheid met de Nederlandse beroepsoriëntatie. 

Drempels die actief worden opgepakt: 

Onvoldoende kennis van, vertrouwen en inzicht in de compatibiliteit van in het buurland behaalde diploma’s bij de werkgevers
Moeilijke en langdurige procedures voor de erkenning van in het buurland behaalde diploma’s
Taalbarrière

Naam organisatie (incl. locatie): 

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Sven Wolf, wolf@ihk-nordwestfalen.de

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

EUREGIO, ROC’s (NL) en HWK (D)