Intensivering van contacten tussen ondernemers uit Ahaus en Haaksbergen

Omschrijving van uw bijdrage: 

Het doel van het door Ahaus en Haaksbergen ingediende initiatief voor het grensoverschrijdend arbeidsmarktpact van de Euregio is om de contacten tussen ondernemers uit Ahaus en Haaksbergen te intensiveren. Doel is om mogelijkheden op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, na bijna 30 jaar partnerschap, te vergroten.

In de periode 2016 – 2018 organiseren we diverse bijeenkomsten met ondernemers uit Ahaus en Haaksbergen. We maken kennis met elkaar,  praten over de cultuurverschillen, barrières en kansen binnen de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en economie.  Het initiatief wordt uitgewerkt door de werkgroep Ahaus-Haaksbergen..

Wat is er in 2016 bereikt?
In juni 2016 hebben de burgemeesters van Ahaus en Haaksbergen het initiatief genomen tot een gesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven om interesse in samenwerking  te peilen. Aan beide kanten werd dit positief opgepakt waarna er een gezamenlijk overleg werd gepland.

2016-2018
Op 26 oktober vond deze gezamenlijke  bijeenkomst plaats. Dit heeft tot de volgende initiatieven geleid:

  • In december 2016 bezoek va n vertegenwoordigers uit Ahaus aan collega’s in Haaksbergen
  • In februari 2017 bezoekt ondernemend Haaksbergen Ahaus en is er aansluitend een overleg.
  • Initiatief tot een gezamenlijke ondernemersbeurs is aan de orde net als nog te ontplooien andere initiatieven.

Drempels die actief worden opgepakt: 

Verschillen in de wijze van solliciteren en in de bedrijfs- en werkcultuur
Andere

Namelijk: 

Te weinig grensoverschrijdende contacten tussen ondernemers

Naam organisatie (incl. locatie): 

Gemeente Ahaus en Haaksbergen

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Angelique Karnebeck (A.Karnebeck@haaksbergen.nl) / Dhr.J. Rouwenhorst(jefrouw92@gmail.com)

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

Gemeente Ahaus (Dhr. W. Leuker: w.leuker@ahaus.de)