Lernen ohne Grenzen / Leren zonder grenzen

Omschrijving van uw bijdrage: 

Graafschap College en een aantal andere partijen hebben samen met bedrijven, regionale overheden en instellingen de handen ineen geslagen om het beroepsonderwijs aan beide zijden van de grens te “euregionaliseren”. In dit project werken zij op integrale wijze aan Euregionaal beroepsonderwijs: een kritische voorwaarde om de grenzen te slechten in de economie en arbeidsmarkt. Het project stimuleert de aansluiting tussen beroepsopleidingen onderling en op de gezamenlijke arbeidsmarkt. Ook het realiseren van bi diplomering is daar onderdeel van. Met concrete netwerken tussen bedrijven en opleidingen worden wensen vanuit werkgevers opgehaald en vertaald naar opleidingen aan beide zijden van de grens, worden modulen ontwikkeld die iedere opleiding vrij kan inzetten en wordt opleiden in het buurland concreet gerealiseerd.

Aandachtsgebieden zijn onder meer de Gezondheidszorg, Kinderopvang, Optiek, Logistiek, Detail/Handel,  Hout/Meubel,  Gebouwde Omgeving & Innovatie, Techniek, mechatronica en MKB, Windenergie.
Doelen:
- opzetten van ontwikkelteams van experts
- uitwisselingen, stages
- realiseren van gezamenlijke (D,NL)deel-opleidingsarrangementen (BOL,BBL) theorie/praktijk.
Youtube: Leren zonder grenzen

Regioticket 2
Dit projectonderdeel is gericht op het stimuleren van de aansluitingsmogelijkheden tussen beroepsopleidingen. Hierbij hoort ook het opzetten van een centraal informatiepunt, waar men terecht kan met vragen over grensoverschrijdend leren en werken.

Drempels die actief worden opgepakt: 

Onvoldoende kennis van, vertrouwen en inzicht in de compatibiliteit van in het buurland behaalde diploma’s bij de werkgevers
Moeilijke en langdurige procedures voor de erkenning van in het buurland behaalde diploma’s
Taalbarrière
Andere

Namelijk: 

Taal- en interculturele barrière, overbruggen verschillen in de uitoefening van het vak door het ontwikkelen van extra theoretische modules en het aanbieden van langere stages over de grens

Naam organisatie (incl. locatie): 

Graafschap College Doetinchem

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Rigo van Raai, r.vanraai@graafschapcollege.nl

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

ROC van Twente, Hengelo, Marcel Wiggers ROC Deltion College, Zwolle, Herman Zwankenberg Berufskolleg Bocholt West, Bocholt, -, AT Bedrijfstakschool, Terborg, Mike Broekhuizen