Team GWO: Grensoverschrijdende samenwerking van de belastingdiensten

Omschrijving van uw bijdrage: 

In het GWO-team werken de Belgische, Duitse en Nederlandse belastingdiensten samen.

Hebt u vragen over belastingheffing in Nederland, België of Duitsland bij grensoverschrijdende situaties? Neem dan contact met ons op. U kunt vragen stellen over:

  • inkomstenbelasting in Nederland, België of Duitsland
  • belastingverdragen die Nederland, België of Duitsland met andere landen hebben afgesloten
  • loonheffingen bij grensoverschrijdend inlenen en uitzenden van personeel.

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

  • Vanuit Nederland: 0800 - 024 12 12
  • Vanuit Duitsland: 0800 - 10 11 352
  • Vanuit België: 0800 - 90 220.

Wat is er in 2016 gebeurd?
In 2016 hebben we informatie verstrekt via telefonie, spreekuren en voorlichting. Invoering van de online aangifte 2015 voor niet inwoners. Verbetering van de online aangifte voor inwoners, met name ook de voor ingevulde gegevens. Afstemming binnen het management van de Belastingdienst om voortgang, bezetting en opleiding van de collega’s te waarborgen, die de spreekuren NL-D en NL-B bemannen. 

Youtube Team-GWO

Drempels die actief worden opgepakt: 

Een grote behoefte aan betrouwbare en volledige informatie en adviezen over arbeidsrecht, sociale verzekeringen, uitkeringen en belastingen
De complexiteit en nadelen van de regelgeving op het gebied van het sociale verzekeringsrecht en de fiscale regelgeving voor grenspendelaars

Naam organisatie (incl. locatie): 

Belastingdienst team GWO Maastricht

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Nicole Janssen

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

SVB Bureau Belgische Zaken, SVB Bureau Duitse Zaken, Grensinfopunten Euregio, Vakbonden, Universiteit Maastricht ITEM.