Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ondersteunt arbeidsmarkt zorg en welzijn over de grens

Omschrijving van uw bijdrage: 

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn(waarbij meer dan 140 instellingen zijn aangesloten) ondersteunt het pact omdat het aansluit bij haar missie om te zorgen voor een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt en adequate personeelsvoorziening. De regio van WGV Zorg en Welzijn grenst aan Duitsland. Ze zet zich in verschillende verbanden in om de samenwerking met Duitsland te verbeteren. De inzet bestaat in 2016-2018 uit het volgende:

1) Infrastructuur; ontwikkeling van een digitaal platform voor transparantie op de vacaturemarkt. Een arbeidsmakelaar en een jaarlijkse banenbeurs brengen vraag en aanbod bij elkaar

2) Mobiliteit; op maat begeleiden van (dreigend) werkloze medewerkers naar een baan in Duitsland door beroepentests, jobcoaching, scholingsscans, diplomavergelijking (Anerkennung) en opleidingen

3) Afstemming zorg-onderwijs; netwerkbijeenkomst (met o.a. ook UWV en Arbeitsagentur) voor werkgevers en opleiders uit Nederland en Duitsland. Zo leren zij elkaar kennen en stellen zij samen een aanpak vast

4) Innovatie; afstemming tussen zorg- en welzijnsorganisaties met ICT-dienstverleners om ontwikkeling van hoogwaardige innovatieve platformen en producten mogelijk te maken

Wat is er bereikt in 2016?
We hebben meegeholpen met verschillende grensoverschrijdende bijeenkomsten. Daarnaast zijn we erg betrokken bij de informatie-uitwisseling. Is er een onderzoek uitgevoerd rondom het proces van anerkennung, ‘Hobbels in de anerkennung’, klik hier voor het bestand.

Drempels die actief worden opgepakt: 

Geringe capaciteit van de arbeidsbemiddeling over de grens
Onvoldoende kennis van, vertrouwen en inzicht in de compatibiliteit van in het buurland behaalde diploma’s bij de werkgevers
Onvoldoende kennis over hoe je in het buurland op zoek gaat naar medewerkers c.q. een baan
Verschillen in de wijze van solliciteren en in de bedrijfs- en werkcultuur

Naam organisatie (incl. locatie): 

WGV Zorg en Welzijn, Deventer

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Linda van de Poll (Of Gerard Nederpelt), l.vandepoll@wgvzorgenwelzijn.nl, 088-2556650

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

EUREGIO, Bundesagentur für Arbeit, Caritas Ausbildingsinstitut, Duitse UZB, Regio Achterhoek, Arbeitsamt en veel Duitse werkgevers