Werkplein Twente aan de slag met Duitsland werkt!

Omschrijving van uw bijdrage: 

Samenwerking van uitvoerende instanties en gemeenten in Twente onder de vlag van Werkplein Twente en Twente Werkt!

Concreet: Op het Werkplein Twente is er een 'Duitslandteam', medewerkers met specifiek werken over de grens als aandachtspunt. Aan dit projectteam neemt eveneens een Duitse afvaardiging deel, o.a. Agentur für Arbeit. Gezamenlijk wordt vraag en aanbod in beeld gebracht, waarna middels (taal) training en (bij)scholing begeleiding en bemiddeling naar Duitse werkgevers plaatsvindt.

Doel:
• verhogen aantal bemiddelingen van Nederlandse werkzoekenden op vacatures in Duitsland.
• verbeteren processen en samenwerking Duitse partners

Subdoel: drempels en problemen bij grenswerk zichtbaar maken. Aanzet tot een verbeterede digitale uitwisseling van informatie.
Einddoel: transparante euregionale arbeidsmarkt

Wat is er in 2016 bereikt?
Gemeente Hengelo: Verdere uitwerking van de samenwerking met Caritas om te komen tot uitwisseling van personeel in gezondheidszorg. Onderzoeken van werkmogelijkheden en opleidingsbehoeften samen met het ROC van Twente.

Via Werkplein Twente bemiddelen we Nederlandse werkzoekenden over de grens bij diverse werkgevers. 

Drempels die actief worden opgepakt: 

Onvoldoende kennis over hoe je in het buurland op zoek gaat naar medewerkers c.q. een baan
Verschillen in de wijze van solliciteren en in de bedrijfs- en werkcultuur
Onvoldoende kennis van, vertrouwen en inzicht in de compatibiliteit van in het buurland behaalde diploma’s bij de werkgevers
Geringe capaciteit van de arbeidsbemiddeling over de grens
Verschillen in loonniveaus
Taalbarrière
Gebrekkige grensoverschrijdende vervoersverbindingen

Naam organisatie (incl. locatie): 

Werkplein Twente

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

Agentur für Arbeit, Werkplein Twente, Caritas, Twente Board, diverse uitzendbureaus en ondernemingen in Duitsland, ROC van Twente, Opleidingsinstituten in Duitsland