Het Pact

Wat is het pact?
Het pact verbindt de stakeholders op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, in eerste instantie op lokaal en regionaal niveau. Alle stakeholders deden dit door gezamenlijk, op dezelfde dag, op één plaats, hun betrokkenheid bij de grensoverschrijdende arbeidsmarkt schriftelijk te bekrachtigen, met zeer concrete maatregelen. Door deze stap ontstond overzicht en vormden zich nieuwe contacten. En deze stap stimuleert en zorgt voor nieuwe medestrijders, die een bijdrage aan de vorming van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt kunnen leveren. Vanzelfsprekend zorgt het pact bovendien voor mediaaandacht en voor virtuele verbinding, aangezien op de website van het pact alle stakeholders en hun maatregelen worden weergegeven. In een fraai vormgegeven lijst, met de actuele stand van zaken van de uitvoering, waarvan iedereen kennis kan nemen. Zodat ook Den Haag en Berlijn merken dat de grensoverschrijdende arbeidsmarkt een complete regio in beweging zet en ook in beweging moet zetten. Dat kun je niet negeren. Daar moet je je bij aansluiten.

Wie nemen aan het pact deel?
Iedereen, iedere organisatie die in staat is een bijdrage te leveren aan de grensoverschrijdende arbeidsmarkt kan tot het pact toetreden. De deuren daarvan staan wijd open. De EUREGIO heeft het initiatief tot dit pact genomen met het doel de grensoverschrijdende arbeidsmarkt een impuls te geven. Meedoen, nadoen, voordoen en inhalen. Alles is welkom. Iedereen is welkom, van deze en van de andere kant van de grens, uit het bedrijfsleven, uit kringen van werknemers, de politiek, het ambtelijke niveau, de opleidingsinstituten en…..Belangrijk is dat een werkelijke bijdrage wordt geleverd. Want alleen samen komen wij vooruit. Meer informatie over de initiatiefnemers vindt u hier.

Hoe kun je tot het pact toetreden?
“Je”, dat bent u, uw organisatie, uw instelling! En bent u al betrokken bij de voorbereiding van een project, een initiatief, een actie, bedoeld om het werken in het buurland gemakkelijker te maken? Dan kunt u dit aanmerken als uw bijdrage aan het pact. Of u begint iets nieuws. Bij voorkeur met een duidelijk geformuleerd concreet doel dat u begin 2018 wilt hebben bereikt. De EUREGIO heeft bijvoorbeeld beloofd in 24 maanden 20 informatiebijeenkomsten te organiseren voor en 11.000 adviezen te verlenen aan werkgevers en grenspendelaars.