Publicaties

wo, 01-02-2017, 12:30

Het rapport geeft een begin van een gezamenlijke, integrale aanpak van de grensoverschrijdende economie en arbeid.

di, 31-01-2017, 16:15

Betrouwbare arbeidsmarktinformatie is van belang voor de personeelsplanning en -voorziening van zorg- en welzijnsorganisaties.

di, 31-01-2017, 16:00

Dit rapport is een samenvatting van de resultaten van ITEM's grenseffectenrapportage 2016 en beschrijft de beoordeling van tien verschillende dossiers.

di, 31-01-2017, 15:45

De regionale arbeidsmarkten aan de randen van het land functioneren momenteel minder goed dan elders in Nederland.

di, 31-01-2017, 15:15

Deze studie laat zien dat de arbeidsmarkten van Nedersaksen en Nederland zijn duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Aan beide kanten van de grens bestaan er verschillende structuren van de bevolking, de arbeidsparticipatie en de economie.

do, 01-12-2016, 14:30

De Provincie Overijssel wil samen met de Provincie Gelderland meer gaansamenwerken met Duitsland en hebben de feiten en cijfers op een rij gezet.

do, 01-12-2016, 14:15

Doel van het businessplan is het realiseren van een richtinggevend maatwerkplan om de toekomstige structuur van persoonlijke grensinformatievoorziening vorm te kunnen geven.

do, 01-12-2016, 14:00

Statistische bevolkingsgegevens

do, 01-12-2016, 13:45

Met de hier gepubliceerde gedetailleerde informatie over de arbeidsmarkt en de pendelstromen in de grensregio's wordt een betrouwbare informatiebasis geboden voor politieke en economische besluitvorming. 

do, 01-12-2016, 13:30

Actieplan Twente werkt bevat een analyse van de werkgelegenheid in Twente en geeft concrete initiatieven aan om de economie en de arbeidsmarkt in Twente te versterken.

Pagina's